NJOFTIM

Në Maj të 2015, Ministrat e Transportit aprovuan Kartën e Kualitetit (Quality Charter) për transportin e mallrave sipas sistemit CEMT.

Karta e Kualitatit përcakton standarte kualifikimi për kompanitë, menaxherët dhe shoferët e angazhuar në trasportitn rrugor.

Kjo karte ka hyrë në fuqi më 1 Janar 2016.

Nga 1 Janar 2018 asnjë operacion transporti nuk mund të realizohet nëse drejtuesi i mjetit nuk është i pajisur me një çertifikatë kompetence profesionale të njohur mbi baza shumëpalëshe..

Lutemi, kontaktoni pranë departamentit të trainimit në Shoqatën “ANALTIR” për informacione të mëtejshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website