Takimi i 32-të i Asamblesë së Përgjithshme të BSEC-URTA

Takimi i 32-të i Asamblesë së Përgjithshme të BSEC-URTA u mbajt në Hotelin Ndërkombëtar të Tiranës (Tiranë, Shqipëri) më 13 tetor 2017. Takimi u nderua me pjesëmarrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës BSEC, Ambasadorit të Shkëlqesisë së Tij Michael B. Christides, Sekretarit të Përgjithshëm IRU-së Z. Umberto de Pretto dhe Sekretar i Komitetit për…

Hiqet taksa e peshës me Italinë

Modalitetet për të cilat lejohet përjashtimi nga vendosja e tarifës fikse sipas ligjit 28 dhjetor 1959, n. 1146, për traktorët rrugorë, kamionë dhe rimorkiot e tyre që përdoren për transportin ndërkombëtar të mallrave, të importuara përkohësisht nga Republika e Shqipërisë dhe përkatësisht nga persona rezidentë të përhershëm. Në funksion të artit. 1 i ligjit 28, Dhjetor 1959…

NJOFTIM

Në Maj të 2015, Ministrat e Transportit aprovuan Kartën e Kualitetit (Quality Charter) për transportin e mallrave sipas sistemit CEMT. Karta e Kualitatit përcakton standarte kualifikimi për kompanitë, menaxherët dhe shoferët e angazhuar në trasportitn rrugor. Kjo karte ka hyrë në fuqi më 1 Janar 2016. Nga 1 Janar 2018 asnjë operacion transporti nuk mund…