Përditësim nga IRU mbi Kufizimet e drejtimit – Ndikimi në transportin e mallrave dhe pasagjerëve nga shpërthimi global të Coronavirus (COVID-19)

Me poshte gjeni perditesimin e kufizimeve mbi transportin e mallrave ne Europe 1-Informacion i publikuar nga IRU (Unioni Nderkombetar i Transportit Rrugor) KLIKO TE LINKU             Perditesuar  dt 27/03/2020 global-coronavirus-covid-19-outbreak (5) Per informacione te rifreskuar ore pas ore i gjeni tek adresat e meposhtme :   https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home  2-Ndryshimet mbi Rregulloren…

Ligji i Ri per punonjesit e huaj te transportit rrugor ne France

ANALTIR është njoftuar se më 5 shtator 2018 është publikuar një ligj i ri francez i cili gjithashtu është i rëndësishëm për aplikimin e  rregullave për punëtorëve e vendosur në shërbimet e transportit rrugor në Francë. Ligji mund të gjendet këtu : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte (vetëm në frëngjisht). Ai hyri në fuqi në të njëjtën ditë. Dispozitat përkatese…

Takimi i 32-të i Asamblesë së Përgjithshme të BSEC-URTA

Takimi i 32-të i Asamblesë së Përgjithshme të BSEC-URTA u mbajt në Hotelin Ndërkombëtar të Tiranës (Tiranë, Shqipëri) më 13 tetor 2017. Takimi u nderua me pjesëmarrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës BSEC, Ambasadorit të Shkëlqesisë së Tij Michael B. Christides, Sekretarit të Përgjithshëm IRU-së Z. Umberto de Pretto dhe Sekretar i Komitetit për…

Hiqet taksa e peshës me Italinë

Modalitetet për të cilat lejohet përjashtimi nga vendosja e tarifës fikse sipas ligjit 28 dhjetor 1959, n. 1146, për traktorët rrugorë, kamionë dhe rimorkiot e tyre që përdoren për transportin ndërkombëtar të mallrave, të importuara përkohësisht nga Republika e Shqipërisë dhe përkatësisht nga persona rezidentë të përhershëm. Në funksion të artit. 1 i ligjit 28, Dhjetor 1959…

NJOFTIM

Në Maj të 2015, Ministrat e Transportit aprovuan Kartën e Kualitetit (Quality Charter) për transportin e mallrave sipas sistemit CEMT. Karta e Kualitatit përcakton standarte kualifikimi për kompanitë, menaxherët dhe shoferët e angazhuar në trasportitn rrugor. Kjo karte ka hyrë në fuqi më 1 Janar 2016. Nga 1 Janar 2018 asnjë operacion transporti nuk mund…