Pushimi javor ne shtetin Gjerman nuk lejohet më në kabinat e kamionave

Pushimi javor nuk lejohet më në kabina ne Gjermani

Qe nga 25 Maji 2017, shoferet e kamionave nuk do te lejohen me qe pushimin e tyre javor ta bejne ne kabinen e kamionave ne Gjermani.

Sipas nje ligji te ri, shoferet e kamionave duhet te kene mjediset e duhura per pushimin javor. Rrjedhimisht, gjumi ne kabine do te konsiderohet si pagjumesi dhe do te gjobitet si me poshte : 60 EURO per cdo ore shtese per shoferin dhe 180 EURO per cdo ore shtese per operatorin e transportit.

Deri më tani nuk është vënë në dispozicion asnjë informacion tjetër lidhur me zbatimin dhe provat e pranuara.Per me shume informacioni klikoni linkun e meposhtem :

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s1214.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1214.pdf%27%5D__1497947505837