Mbledhja e Pergjithshme

Me date 29 Prill 2022, diten e premte, ora 9.30, ne Sallen e Leksioneve ne Muzeun Kombetar (Hyrja nga ana e Hotelit 15 katesh) Tirane, zhvillohet Mbledhja e Pergjithshme e Shoqates “ANALTIR ” me kete rend dite :

1-Raport : Mbi veprimtarine e Shoqates “ANALTIR” per periudhen 2019-2021 dhe detyrat per te ardhmen.

2-Raporti i komisionit te kontrollit

3- Diskutime

4-Zgjedhja e organevE drejtuese te Shoqates

5-Te ndyshme

KOKTEJ